7 Custom posttypes

7.1 Wat zijn custom posttypes?